28.09.2022
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN DETAYLAR

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin

Tanım, amaç ve kapsamlarına göre KVKK kişisel verilerin herhangi bir sistem yolu ile elde edildiği, depolandığı, gizlendiği, yeniden düzenlendiği, açıklandığı, devralındığı, aktarıldığı ve elde edilebilir bir hale geldiği durumlarda esaslarını yerine getirmektedir. KVKK danışmanlığı; Avrupa genel veri koruma tüzüğü düzenlediği belgeler paralelinde 2016 yılında Türkiye'de de yürürlüğe dahil olan kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun yönetmeliğince müvekkillerine ticari anlamdaki kişisel veri işleme durumlarına ilişkin danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

İzmir KVKK avukat başta kanun olmak üzere belirlenen kişisel verilerin tamamının korunması mevzuatına uyum sağlayacak şekilde müvekkillerinin süreçlerini baştan sona eksiksiz şekilde sağlamayı hedefler. KVKK avukat sürekli olarak kanuna uyum projeleri düzenleyerek aynı zamanda kişisel verilerin yer aldığı süreçlerin hukuka uygun olacak şekilde yürütülmesine ön ayak olmaktadır. Kanun açısından tam ve eksiksiz olan projeler kapsamında KVKK hizmetleri; kişisel veri kategorilerinin, kişisel verilerin işleme yoğunluklarının, yurt içinde ve yurt dışında aktarım durumlarının belirlenmesi, mevcut durumlarda oluşturulabilecek analiz raporlarının oluşturulması ve toplantı süreçlerinin yürütülmesi gibi hizmetleri kapsamaktadır. Kanuna tam ve eksiksiz şekilde uyum projeleri gerçekleştiren aynı zamanda kişisel verileri baştan sona işleme süreci ile alakalı hukuka uygun şekilde yürütmeyi hedefleyen hukuki destek KVKK hizmeti olarak tanımlanır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Avukatı

Kişisel verilerin korunması kanunu avukatı; kanuna eksiksiz şekilde uyan projeleri düzenleme kapsamında ilk olarak müvekkillerin kişisel veri programlarının oluşturulması ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (verbis)'ne kanuna uyum kapsamında kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi veya silinmesi, KVKK kapsamında sözleşmelerin değerlendirilmesi veya revize edilmesi aynı zamanda mevzuata uyumluluk testi gibi şirket için farkındalık ve özgürlük eğitimlerinin yerine getirildiği hizmetlere uyum sağlayan projeler dahilinde hizmetler sunmaktadır. Kvkk avukatı veri güvenliği, kişisel verilerin korunması ve aynı zamanda bilişim sistemleri ile alakalı olan her türlü hukuki mevzuda müvekillerine en etkili hizmeti sunmakta, elektronik ortamlarda yapılması olası olan tüm işlemlere ve verilerin güvenliğini tehlikeye atan durumlara karşı önlem alma yetkisine sahiptir. Güvenliğe ilişkin hukuki açıdan tedbirlerin alınması noktasında müvekkillerine kanuna uyum kapsamında danışmanlık vererek, bilişim suçları konusunda da müvekillerinin talepleri doğrultusunda çeşitli yargılama süreçleri boyunca müvekkillerini temsil mahiyetinde bulunmaktadır.

Kişisel Veri

Kişisel veri, kim oldukları belli olan veya belirlenebilen gerçek kişiler ile alakalı bulunan her türlü belge ve bilgileri ifade etmektedir. Bu noktada bir bilgi birikiminin kişisel veri olarak kabul görülebilmesi için ortaya konan verinin gerçek kişi ile doğrudan alakalı olması ve gerçek kişiyi belirli kılması gerekmektedir. Bir verinin kişisel bilgi olup olmadığının doğrulanması konusunda her olayın kişi özelinde değerlendirilerek açıklığa kavuşturulması büyük önem arz etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Haklarınız

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamınca kişisel verilerinizin;

1. Herhangi bir kurum veya kişi tarafından işlenip işlenmediğini doğrulama,

2. Verileriniz işlendiği durumda gerekli bilgileri talep etme

3. Verilerinizin işlenme amacı ve aynı zamanda amacına uygun şekilde kullanıp kullanılmadığı bilgisine Erişme,

4. Kişisel verilerinizin yurt içerisinde veya yurt dışında ihlal eden 3. tarafları bilme,

5. Kişisel verileriniz Yanlış veya eksik şekilde işlenmiş ise düzeltilmesini talep etme,

6. KVKK'nın 7 maddesi gereğince belirtilen durumlarda yok edilmesini veya silinmesini talep etme,

7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3 taraflara Yukarıda belirtilen bentleri uyarınca yapılması gereken işlemlerin taraflara bildirilmesini isteme,

8. Analiz edilen kişisel verilerinizde aleyhinize bir sonuç çıkmasına itiraz edebilme,

9. KVKK'ya uyumlu olmayacak şekilde işlenen her türlü suçta zararı uğramanız halinde karşılaştığınız zararın onarılmasını talep etme haklarına sahip olursunuz.