07.09.2022
AVRUPA BİRLİĞİ GDPR KAPSAMI

Avrupa Birliği GDPR Kapsamı

GDPR Avrupa Birliği vatandaşlarının kendi kişisel verilerini koruma noktasından 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve verileri en kapsamlı şekilde korumaya yönelik bir kanun olarak karşımıza gelmektedir. GDPR, yani genel veri koruma yönetmeliği AB'ye üye diğer ülkelerde de kişisel verilerin yönetilmesi ve yönetmeliklerin belli bir kural dâhilinde uygulanması esasına dayanmaktadır.

GDPR özellikle Avrupa Birliği vatandaşlarının web tabanlı uygulamaları üzerinden en kapsamlı şekilde işleyen ve muhafaza eden bir kanun tasarısı niteliğinde yürütülmektedir. AB sınırları içerisinde bulunmayan vatandaşları da kapsayan bu yönetmelik oldukça geniş kapsamlı olup yüksek sorumluluk bilinci ile uygulanmaktadır. Bireylerin açık beyanı ile birlikte işleyen süreçte kişisel veriler kayıt altına alınmaktadır.

İsim, soy isim, adres, yerleşim yeri, ırk, siyasi görüş, internet verileri ve kimlik numarası gibi şahsi veriler özellikle ürün satışı yapılan e-ticaret kanallarında yorum yapılmasına müsaade edilen blok veya sitelerde ve ayrıca wordpres sitelerinde güvenlikli olmaktadır. AB'ye üye olan tüm vatandaşlar konumu itibariyle bu kanundan tamamıyla sorumlu olmaktadırlar. Konu hakkında kapsamlı bilgi edinmek adına KVKK avukat hizmetlerini almak v yönetmeliğin genel kapsamlarına hâkim olmak süreci çok daha anlaşılır kılacaktır.

GDPR Genel Uyumluluk Süreci

 Yönetmelik esaslarına uymayan siteler veya işletmeler yüksek miktarda cezalarla karşı karşıya gelebilmektedir. Üyelerden kişisel veriler alınma noktasında basit bir sistem uygulanırken oldukça kolay bir ara yüze sahip olduğu görülmektedir. Açık beyanın gerektirdiği bu esaslar kişisel talep doğrultusunda iptal talebine de gidebilmektedir. AB sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan şirketler de bu durumdan zorunlu bir şekilde sorumluluk tutulmaktadır.

Kullanıcı bu noktada kendisinden hangi verilerin talep edildiğini, nerelerde ve nasıl kullanıldığını ayrıca verilerin saklanma sürecini öğrenme hakkına da sahiptir. Kişi kendisi hakkında kayıt altına alınan ve kendisinin de bilfiil sorumlu tutulduğu kişisel verilere dilediği zaman ulaşım imkânına sahip olup güncelleme ve gerekli durumlarda iptal etme hakkına da sahip bulunmaktadır. Ayrıca kişi dilediği zaman kendi kişisel verilerini yönetmek ve genel sınırlarını belirlemek noktasında KVKK danışmanlığı hizmeti de alabilmektedir.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Kapsamları

AB sınırları içerisinde yaşamayanlar ve ayrıca AB vatandaşlığını da barındırmayan kişiler tarafından da dikkate alınması ve uygulanması gereken genel veri koruma yönetmeliği kapsamında AB'den herhangi bir web sitesini veya yazılım sitesini ziyaret etmek GPDR genel yönetmeliğine uymanızı gerektirecektir. Bu siteler üzerinden herhangi bir ticaret, alış veriş veya kar amacı gütmüyor olsanız dahi belirlenmiş yönetmelik esaslarına dikkat etmeniz son derece önem taşımaktadır.

AB komisyonu; kişisel verilerin, kişisel alana müdahalenin ve kişisel niteliklerin kesinlikle garanti altına alınması ve üçüncü kişiler tarafınca ihlal edilmemesi üzerinde ciddi çalışmalara imza atmaktadır. Bu kapsamda bir web sitesi üzerinden kişisel veri ihlali yapmanız uyarı almanıza sebebiyet verecektir.  Bu anlamda çoğu web sitesi GDPR genel işleyişine uyumlu web tabanları geliştirmek durumunda kalmaktadır.

GPDR Gizlilik Politikası

Hangi içerikte bir web sitesi olursa olsun muhakkak GDPR standartlarına uyumluluk göstermesi şartı bulunmaktadır. Bu noktada gizlilik politikasına riayet etmesi, analiz eklentilerini eklemesi ve özellikle erişimin kolaylıkla sağlandığı forumların kişi hak ve hürriyetine kısıtlama yönünde etki etmemesi şartı bulunmaktadır.

Kişisel verileri koruma kanunu uyarınca özellikle gerçek ve tüzel kişiliklere sahip olanlar için getirilen VERBİS yükümlülüğü kapsamlı bir tüzük olarak işleme alınmaktadır. Bu yükümlülüğe göre veri işleme ve verileri yayınlama noktasında yetkili olan işletme, gerçek kişi veya tüzel kişilerin ilan bilgilerini ilk etapta VERBİS sistemine kayıt etmeleri ve buradan beyan etme zorunluluğu getirilmiştir. 6698 sayılı kanun söz konusu nitelikleri taşıyan kimseler için faaliyettedir.