10.03.2022
KVKK Danışmanlığı

Tüm Türkiye çapında; yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları ve kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına aktif ve faal olarak KVKK danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık hizmetimiz, KVKK Danışmanlık sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren bir yıllık süreyi kapsamaktadır. Bir yıllık danışmanlık süresi için şirketin KVKK Uyum süreci tamamlanmaktadır.