17.12.2023
ŞİRKET AVUKATLIĞINDA İŞBIRLİĞİ VE SORUMLULUKLAR

Şirket Avukatlığında İşbirliği ve Sorumluluklar


Şirket avukatı, şirketi hukuki sorunlardan kaçınması için önceden alınan tedbirlerle yönlendirirken şirketin önceden bilinen davalarla karşılaşması veya tüm önleyici adımlara rağmen yargıya intikal eden uyuşmazlıklarla karşılaşması durumunda, bu davaları özenle takip eder ve sonuçlandırır. Şirketin bu süreçteki sorumluluklarına baktığımızda ise iç işleyiş ve ticari faaliyet alanıyla ilgili konularda avukatıyla birlikte işbirliği yaparak bir ekip olarak ilerlemesinin önemli olduğundan bahsedebiliriz. Şirketin ticari faaliyetleri kapsamında yerine getirmesi gereken sorumlulukları değerlendirdiğimizde, şirketin sıkça kullanılan ancak daha önce hazırlanmış olan sözleşmeleri avukatına sunması önemlidir. Bu noktada şirket avukatı, sözleşmeler üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabilmesi ya da yeniden oluşturması için faaliyet alanına ve ticari ilişkilerine dair detaylı ve eksiksiz bilgilendirme almalıdır. 


Şirket, faaliyet alanına dair pratik ve teorik bilgi birikimine sahip olduğundan avukatına bilgi verirken gelebilecek riskleri de içeren kapsamlı bir bilgilendirme yapmalıdır. Bu, avukatın sözleşmeleri düzenlerken veya yeniden oluştururken tam bir hukuki koruma sağlayabilmesi için kritik bir faktördür. Şirketin iç işleyişiyle ilgili sorumlulukları, avukatın mevcut personeli, çalışma koşulları ve görevleri hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmesiyle başlar. Şirket, bu aşamada avukatını personeli konusunda eksiksiz ve doğru bir şekilde yönlendirmelidir. Çünkü bu bilgi, avukatın personel için yasal düzenlemelere uygun iş sözleşmeleri hazırlamasında büyük öneme sahiptir. Gerçekten de personelin çalışma şartları ve görev dağılımına dair konular, yasal düzenlemelerde farklı yaptırımlara tabi olabilir. Bu nedenle şirket avukatının eksiksiz ve doğru bilgilendirilmesi son derece kritiktir.


Şirket, avukatın önleyici tedbirleri alabilmesi için önceden uyuşmazlık potansiyeli taşıyan durumları avukata bildirmeli, personellerden veya resmi-idari mercilerden gelen tebliğ ya da ihtarname gibi bildirimleri gecikmeksizin avukata iletmelidir. Ayrıca daha önce avukat kontrolünden geçmemiş sözleşmeleri veyahut tutanakları avukatın görüşünü almadan imzalamamalı, avukat tarafından hazırlanmamış üçüncü firmalar veya kişilerle yapılacak sözleşmeleri incelemeden onaylamamalıdır. Şirketin faaliyet alanıyla ilgili ticari ilişkilerde bulunacağı söz konusu üçüncü firmalar veya kişilerle hazırlanması gereken sözleşmeler konusunda avukatını detaylı bir şekilde bilgilendirmeli ve bu şekilde avukatın ilgili sözleşmeyi hazırlayabilmesi için uygun zemini hazırlamalıdır. Bu nedenlerle, şirket avukatlığı hizmetinde şirketin ve avukatın koordinasyon içinde çalışması, önleyici tedbirlerin alınabilmesi açısından büyük öneme sahiptir.


Şirket Avukatlığı Hizmeti Neden Alınmalı? 


Bugün çok sayıda şirket, hukuk bürosundan danışmanlık hizmeti alsa da eski alışkanlıklarla avukatın görüşünü almaksızın birçok sözleşmeye imza atmaktadır. Personel işlemlerini sadece muhasebe biriminin yönlendirmesiyle gerçekleştirmekte ve resmi makamlar tarafından gönderilen tebliğleri dikkate almamaktadır. Bu durumlarla ilgili olarak konu avukata intikal ettiğinde, süreç genellikle dönülemez bir noktaya gelmiş olmaktadır. Bu durumda, dava aşamasında şirket ciddi hukuki kayıplara maruz kalmaktadır. 
Personel uyuşmazlıklarında hedef, sırf işvereni haklı çıkarmak değil, işçi ve işverenin haklarını karşılıklı olarak koruyarak dava aşamasında adil bir çözüm sağlamaktır. Bu bağlamda, işçilere hak ettiklerinden fazla ödeme yapılmasını engelleyici tedbirler almak amaçlanmaktadır. Ayrıca her iki tarafın haklarını koruma altına alan düzenlemelerin başlangıçta yapılması, uyuşmazlıkların uzlaşı yoluyla çözülmesine olanak tanıyarak gereksiz dava ve masrafları önceden önlemektedir. Diğer yandan pratikte, bazı şirketler kesilen faturaları usulüne uygun şekilde müşterilere teslim etmeyebilir, ticari defterlerini yılsonu kapanışlarından geçirmeyebilir ve defterlerindeki alacakları gelecek yıllara devretmeyebilir. Bu konuların sorumluluğu her ne kadar muhasebe biriminde gibi görünse de şirket avukatı, bu hususları denetleyerek dava aşamasında şirketin alacak ve faiz kaybını önceden engelleyebilmektedir.


Şirket avukatlığı hizmet kapsamında yetkili avukat, potansiyel hukuki sorunları önceden tespit edebilmekte ve önleyici tedbirler alarak şirketin riskini en aza indirmektedir. Sözleşmeleri hazırlama ve inceleme konusuna uzmanlıkla yaklaşmaktadır. Böylelikle şirketin ticari ilişkilerde güvenilir ve koruma altında olmasını sağlamaktadır. Yargıya intikal eden durumları etkili bir şekilde yönetebilmektedir. Bu da şirketin davalarla ilgili süreçleri düzenli bir şekilde takip etmesini ve sonlandırmasını mümkün kılmaktadır. İş hukuku konusunda da uzman olan şirket avukatı, personel ilişkileri, iş sözleşmeleri ve diğer çalışma koşullarıyla ilgili sorunlarda şirkete rehberlik ederek personel yönetiminde sorunsuz bir işleyişe katkıda bulunmaktadır. Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmeleri inceleyerek şirketin çıkarlarını koruma altına alarak olası anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olmaktadır. Hukuki sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi için anında müdahale sağlayarak olası zararları en aza indirmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı şirket avukatlığı hizmeti almak, işletmelerin hukuki güvenliklerini sağlamak, riskleri azaltmak ve faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürmelerini sağlamak adına önem teşkil etmektedir.