23.12.2023
KVKK DANIŞMANLIK HİZMETİ İLE PROFESYONEL SÜREÇ YÖNETİMİ

KVKK Danışmanlık Hizmeti İle Profesyonel Süreç Yönetimi


Günümüzde bilişim teknolojisi alanındaki gelişmeler, idari birimlerin elinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait verilerin güvenliğini tehdit etmektedir. Bu sebeple, kamu kurumları ve özel sektör için her türlü verinin güvenliğini sağlama yükümlülüğü, yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi durumunda, ilgili kişiler idari ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu nedenle, özellikle de son dönemlerde sorumluların uzman bir ekipten KVKK danışmanlık hizmeti alması neredeyse kaçınılmaz hale gelmiştir.


KVKK'nın Tanımı


KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olarak tabir edilmektedir. Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirlemeye yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Gelişen bilişim teknolojileriyle birlikte dijital ortamlarda elde edilen her bilgi bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu nedenle, bu verilerin güvenliği hem kamu hem de özel sektör için bir yükümlülük oluşturur. Verilerin güvenliği, arşivleme, güvenlik ve diğer önemli konularda KVKK danışmanlık hizmeti almak için bir avukatın desteğine ihtiyaç duyulabilir.


KVKK'nın Tarihsel Gelişimi


Ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması konusundaki önemli bir dönem, 2010 yılındaki anayasa değişikliği ile başlamıştır. Bu değişiklikle kişisel verilerin korunması, yaşama hakkı gibi temel bir insan hakkı olarak Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınmıştır. Sonrasında uluslararası düzenlemeler arasında yer alan 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi gibi belgelerle gözden geçirilen kişisel veri işleme koşulları, bireylerin bilgilendirilmesi ve bir veri güvenliği kurulu oluşturulması gibi temel ilkeleri düzenleyen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 07 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. En son yapılan düzenleme ile kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu süreçlerin kontrolü ve ilk adımların düzenlenmesi konusunda İzmir'deki bir KVKK danışmanlık ofisinden yardım almanız her zaman faydalı olacaktır.


KVKK Danışmanlığı Almanın Önemi


KVKK'ya uymamak, idari ve adli açıdan ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Bu nedenle KVKK kapsamındaki hukuki işlerde, işlemlerde, uyuşmazlıklarda ve davaların yönetiminde dikkatli bir çalışma gereklidir. Herhangi bir hata ya da ihmalkarlık, telafisi zor kayıplara neden olabilmektedir. KVKK'ya uymayan kuruluşlar, idari para cezalarıyla karşılaşabilmekte ve kişisel veri sahiplerine zarar verebilecek işlemler nedeniyle tazminat ödemek zorunda kalabilmektedir. Ayrıca kuruluşların itibarı ciddi şekilde zarar görmektedir. Bu sebeple yetkin ve deneyimli bir KVKK avukatından yardım almak, doğru ve sağlıklı bir yaklaşım benimsemek için önemlidir. Detaylı bilgi almak ve doğru adımları atmak için bize hemen ulaşabilirsiniz!


Gizliliği Güvence Altına Almak İçin KVKK'nın Sağladığı Avantajlar


    • İnsan kaynaklarının daha doğru, düzenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.
    • İş ilişkilerinde olası olumsuz senaryoların azalmasına katkıda bulunur. Örneğin, şirket içindeki verilerin izinsiz olarak dışarı sızdırılma girişimlerini engeller.
    • Kurumların en kıymetli varlığı olan veriye daha hızlı erişim imkanı sunar.
    • Verilerin değerinin belirlenmesini ve hassas verilerin sınıflandırılarak güvenliğinin artırılmasını sağlar.
    • İş sürekliliği ve devamlılığını sağlamak için temel taş olan verinin alternatifli olarak güvenli bir şekilde saklanmasını destekler.


KVKK Danışmanlık Hizmetlerimiz


KVKK avukatı, öncelikle kendilerine sunulan dosyayı detaylı bir incelemeyle değerlendirir ve dosyanın temel unsurlarını ayrıntılı bir şekilde analiz eder. Müvekkilin veya danışanın taleplerini dikkate alarak ve hak-menfaat dengesini gözeterek hedeflenen sonuca en kısa sürede ulaşmak için doğru hukuki yol haritasını belirler. Sonrasında hukuki ve duruma bağlı olarak cezai süreci başlatır. Sürecin her aşamasında titiz, özenli ve etkili bir takip hizmeti sunar.
Kişisel Verilerin Korunması konusunda uzman danışman Aykut Çetinel hukuk bürosu olarak KVKK danışmanlığı kapsamında aşağıdaki konularda hizmet sunmaktayız.
1. Verbis Sistemine Kayıt: Kuruluşlar için verbis sistemine kayıt işlemlerini eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. 
2. Veri Envanteri Hazırlanması: Kurumunuzun sahip olduğu verileri detaylı bir envanter haline getirerek güvenli bir şekilde yönetmenize yardımcı oluyoruz.
3. Önceki Verilerin Düzenlenmesi ve Kanuna Uyarlanması: Mevcut verilerinizi inceleyerek Kanun'a uygun bir şekilde düzenlenmelerini sağlıyoruz.
4. Kişisel Veri Toplama Politikasının Belirlenmesi: Kurumunuza özgü kişisel veri toplama politikasını belirleyerek uygulanabilirliğini sağlıyoruz. 
5. Özel Nitelikteki Kişisel Veri Toplama Politikasının Belirlenmesi: Hassas verilerin özel bir politika ile işlenmesini sağlıyoruz.
6. Aydınlatma Metni Hazırlanması: İlgili tarafları bilgilendiren aydınlatma metni hazırlıyoruz.
7. Açık Rıza Metni Hazırlanması: İlgili kişilerden açık rıza almak için gerekli metni oluşturuyoruz. 
8. İdari ve Teknik Tedbirlerin Alınması: Veri güvenliği için gerekli idari ve teknik tedbirleri belirleyip uyguluyoruz.
9. Sistem ve Fiziksel Güvenlik Önlemlerinin Oluşturulması: Bilgi sistemleri ve fiziksel alanlar için güvenlik önlemlerini planlayıp uyguluyoruz.
10. Kişisel Verinin İmha Politikasının Belirlenmesi: Gereksiz verilerin güvenli bir şekilde imhasını sağlayacak politikaları belirliyoruz.
11. Özel Nitelikteki Kişisel Verinin İmha Politikasının Belirlenmesi: Hassas verilerin güvenli bir şekilde imhasını yönlendiren politikaları oluşturuyoruz. 
12. Denetimlerin Yapılması: Sürekli denetimlerle uyumluluğunuzu sağlamaya gayret gösteriyoruz. 
KVKK kapsamında hukuki sorunlarla karşılaşmamak ve teknik danışmanlık hizmeti almak için ofisimizi arayabilirsiniz.