08.12.2023
İŞLETMELER İÇIN ŞİRKET AVUKATLIĞININ ÖNEMİ NEDİR?

İşletmeler İçin Şirket Avukatlığının Önemi Nedir?


Teknoloji ve internetin yaygın kullanımıyla bilgiye ulaşım kolaylaşsa da hukuk forumları ve diğer platformlardaki bilgilerin kaynağının belirsizliği, manipülasyona açık bir ortam yaratmaktadır. Bu durum, birçok sorunun yanlış ya da eksik cevaplanmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu noktada, her şey yolundayken bir avukattan danışmanlık hizmeti almak, hukuki bir ihtilaf ortaya çıktığında uzmandan, yani bir avukattan yardım almak kadar önemlidir. Bu yaklaşım, hastalığa yakalanmadan önce düzenli ve sağlıklı beslenmek, düzenli doktor kontrolüne gitmek gibi önleyici tedbirlerin, hastalık baş gösterdikten sonra doktora gitmekten daha etkili olduğu genel görüşün hukuk camiasındaki bir yansımasıdır diyebiliriz. 
Şirketinize, ailenize ve kişisel yaşamınıza yönelik uzman hukuki danışmanlık sistemi sayesinde hukuki problemler daha ortaya çıkmadan önce önlenebilir, her adımınız kanuni prosedürlere uygun bir şekilde yönetilebilir ve bu sayede yaşam kalitenizin artması mümkün hale gelebilir. En önemlisi, gereksiz dava ve tazminat harcamalarının önüne geçilerek maliyetler düşürülebilir. Hukuki sorunlar anında alınacak hukuki danışmanlık, acil tıbbi müdahale kadar yaşamsal bir önem taşır; çünkü bu sayede hukuki olarak hak kayıpları önlenebilir ve olası sorunlar minimize edilebilir. Özellikle vurgulanmalıdır ki şirket hukuki danışmanlığı, diğer bir deyişle şirket avukatlığı, işletme için son derece kritik bir unsurdur. Danışmanlık hizmeti almayan ve kendi hukuki sorumluluklarının farkında olmayan girişimcilerin sonu, hüsran doludur. Girişimcilerin planlama ve maliyet hesaplamalarında avukat danışmanlığını göz önünde bulundurmaları iş planlarının bir gerekliliğidir. Unutulmamalıdır ki avukattan alınacak danışmanlık hizmeti, maliyetin ötesinde şirketin kazançlarını artıracak ve mali kayıpların da önüne geçecektir. Şirket avukatlığı hizmeti, en çok şirketinize fayda sağlayacak ve sizi koruyacaktır.


Şirket Avukatının Görevleri ve İşlevi Nelerdir?


Şirket hukuk uzmanı ya da yaygın adıyla şirket avukatı, genellikle şirketi etkileyen tüm hukuki konularla ilgilenmekte ve bu bağlamda şirketi temsil etme sorumluluğunu üstlenmekedir. Çünkü şirketin bir hukuki varlığı olduğundan dolayı hukuki danışman olarak görev yapan avukat, adeta kendisini temsil eder gibi şirketi temsil ederek danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 
Şirket avukatının veya şirket hukuk danışmanının temel amacı, olayları dava aşamasına taşımadan önce sunduğu danışmanlıkla sorunları davasız bir şekilde çözüme kavuşturmaktır.
Şirket hukuk danışmanı olarak görev yapan kişi;
- Şirket avukatları, şirket içindeki tüm birimlere hukuki konularda danışmanlık sağlar. Bu, günlük iş operasyonlarından hukuki kararlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.
- Şirketin tüm dava ve icra dosyalarını aktif olarak takip eder. Şirketin adını temsil eden dava ve hukuki süreçler ile yakından ilgilenir. Mahkemelerdeki davaların yanı sıra şirketin haklarını koruma amacıyla başlatılan tüm hukuki süreçleri de yakından takip eder.
- Ticari sözleşmelerin hazırlanması konusunda şirketi adına sorumluluk üstlenir. Ayrıca dış kaynaklardan gelen sözleşmeleri inceleyerek şirketin hukuki çıkarlarını korur. 
- İş sözleşmeleri, işçi-işveren evrakları, metinler ve protokoller gibi tüm belgeleri şirket adına hazırlar ve süreçlerini yönetir.
- İnsan kaynakları birimiyle uyumlu bir şekilde çalışarak işe alım, işten çıkarma ve performans değerlendirmeleri gibi insan kaynakları süreçlerinde hukuki destek sağlar.
- Muhasebe birimi ile iş birliği içinde çalışarak muhasebe süreçlerine hukuki destek sunar.
- Şirket avukatı, fikri mülkiyet haklarına ilişkin konularda danışmanlık yapar ve şirketin patent, ticari marka ve telif haklarını korumak için gerekli hukuki adımları atar.
- İşçilere ait özlük dosyaları, ücret bordroları ve ilgili belgelerin hazırlanması ve denetlenmesiyle ilgilenir.
- Hukuki düzenlemelere ve sektörel standartlara uyum sağlamak amacıyla düzenli olarak şirket içinde uyumluluk kontrolleri yapar ve gerekli düzeltici tedbirleri alır.
- İhtarnameler ve borç-alacak ilişkileri üzerinde risk analizi yaparak icra faaliyetleri ve tahsilat süreçlerini yönetir.
Genel anlamda şirket avukatı, bir şirketin detaylı analizini yaparak şirketi ilgilendiren tüm iş ve işlemleri başarıyla yürümekle sorumludur. Sektörde yeterli tecrübe ve donanıma sahip Aykut Çetinel Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, kuruluşundan itibaren hukuk dünyasının en prestijli ve güvenilir kuruluşlarından biri olma prensibini benimsemiş ve bu prensibe sadık kalarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Hukukun temel ilkelerine, örf ve adetlere bağlı kalarak müvekkillerine yararcı çözümler sunma misyonunu benimseyen hizmetimiz, bu çözümler doğrultusunda hızlı ve etkili sonuçlara ulaşma ilkesiyle hareket ederek müvekkillerinin memnuniyeti ve çıkarları için azami gayreti göstermektedir.