07.01.2024
İLERİYE DÖNÜK STRATEJİLERLE ŞİRKET AVUKATLIĞI HİZMETLER

Şirket Avukatlığında Lider Destek! 


Şirket avukatlığı, müvekkil şirketlere uygun bir hukuki teminat sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle yalnızca mevcut davaların takibi değil, olası uyuşmazlıkları önlemek için önemli tedbirler almak da işin temelini oluşturmaktadır. Şirket avukatının sorumluluklarına odaklandığımızda, verdiği hukuki desteğin sadece şirket içindeki işleyişe değil, aynı zamanda şirketin faaliyet gösterdiği ticaret alanına yönelik olması gerektiğini belirtmek gereklidir. 
Şirket avukatı, ticari faaliyet alanında mesleki bilgi ve deneyimini hukuki öngörüyle birleştirerek şirketin kendi faaliyet alanıyla ilgili tedarik, distribütörlük, taşeron ve bayilik gibi ticari sözleşmelerini maktu bir şekilde düzenleyerek koruyucu düzenlemelere yer vermelidir. Ayrıca uluslararası düzeyde sunulan hizmetler kapsamında şirketi, faaliyet göstereceği ülke sınırları dahilinde hukuki olarak koruyacak şekilde uluslararası sözleşmeleri düzenlemelidir. Bu sözleşmeler, başlangıçta avukat tarafından hazırlansa da ticari ilişkilerin değişimi nedeniyle şirketin üçüncü bir firma ile müzakere sonucunda değişikliklere uğrama olasılığı bulunabilmektedir. Bu nedenle süregelen danışmanlık hizmetinin doğası gereği, şirketin bu sözleşmeleri imzalamadan önce her seferinde kontrol etmeli ve uygun görmediği ya da riskli bulduğu durumlara müdahale ederek şirketin tam bir hukuki koruma altında devam etmesini sağlamalıdır.


Şirket Avukatlığı Hizmet Kapsamı 


    • Şirket avukatlığı hizmet kapsamında avukat, şirketin iç işleyişini detaylı bir şekilde inceleyerek mevcut personel sözleşmelerini ve özlük dosyalarını tahlil etmektedir. Eğer özlük dosyalarında eksik belgeler bulunuyorsa bu eksiklikleri hukuki standartlara uygun hale getirmektedir. 
    • Yine mevcut personel sözleşmelerinde eksiklik veya hukuka aykırılık tespit edilirse bu sözleşmeleri yasal mevzuata uygun olarak düzenlemektedir. Eğer şirketin iç işleyişinde bu tür sözleşme ve özlük dosyaları hiç bulunmuyorsa avukat hızla bu eksiklikleri yasal düzenlemelere uygun bir şekilde gidermektedir. 
    • Avukat, şirketin mevcut eksikliklerini giderdikten sonra şirketin her yeni personeli ile ilgili yasal yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini sağlamaktadır. 
    • Personel alım aşamasında, şirketin ilgili personeliyle çalışma usullerine ilişkin bilgiler alındıktan sonra yasal düzenlemelere uygun olarak hizmet ilişkisi sözleşmelerini oluşturarak şirketin işveren olarak hukuki olarak eksiksiz ilerlemesini sağlamaktadır. 
    • Personel ile olan hizmet sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, avukat yasal olarak düzenlenmesi gereken belgeleri oluşturarak sürecin eksiksiz ve hukuka uygun bir şekilde sonlandırılmasını sağlamaktadır. 
    • Avukat, iç işleyiş kapsamında süreç içerisinde şirket yöneticilerine ve departmanlarına genel hukuki konularda görüş bildirmekte, mümkünse en az ayda bir kez şirket merkezinde hazır bulunarak şirketin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi almakta ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. 
    • Avukat, şirketin iç işleyişiyle ilgili sağladığı hukuki hizmetler sadece İş Hukuku ile sınırlı değildir. Avukat, değişen hukuki düzenlemeleri yakından takip eden bir danışman olarak şirketi yönlendirmekte ve şirketin mevzuat gereği yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini sağlamaktadır. 
    • Avukatın iç işleyiş kapsamındaki diğer bir sorumluluğu, Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenlemelere uygun olarak şirketlerin yıllık olağan genel kurul toplantılarını düzenlemekte ve gerektiğinde olağanüstü genel kurul toplantılarını organize etmektedir. Ayrıca toplantılara ihtiyaç olması durumunda usulüne uygun bir şekilde eşlik etmektedir.


Yukarıda belirtilenlerin ötesinde, avukatın şirket danışmanlığı hizmeti kapsamında sunabileceği diğer hukuki hizmetler de bulunmaktadır. Bu hizmetler, her şirketin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, şirket birleşmeleri, devralmaları ya da bölünmeleriyle ilgili hizmetler ve herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda şirketi temsil etmek amacıyla arabuluculuk görüşmelerinde yer almak gibi örnekler verilebilir.
Tüm bu hizmetler kapsamında, şirketlerin şirket avukatlığı hizmetini sadece bir masraf olarak değil, aynı zamanda önemli bir yatırım olarak görmeleri gerekmektedir. Özellikle iş güvencesi hükümlerinin yer aldığı yasal düzenlemelere göre personel sayısı 30'dan fazla olan her türlü ticari işletme ya da esas sermayesi 250.000,00 TL'den fazla olan anonim şirketler, sözleşmeli bir hukuk bürosundan avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti almalıdır. Aksi halde bu ticari işletmelere ciddi idari para cezaları uygulanabilmekte ve şirketler önemli mali yüklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle düzenli olarak alınan hukuki danışmanlık hizmetlerinin, şirketleri kaçınılmaz mali yükümlülüklerden ve hukuki, idari ve cezai yaptırımlardan koruyacağı göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla şirketlerin, bir avukat ile birlikte takım olarak ticari hayatlarında ilerlemesi lüks ya da tercih değil, aksine gereklilik ve hatta bazı durumlarda yasal bir zorunluluk olarak kabul edilmelidir.
Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizde benimsediğimiz proaktif yaklaşım, müvekkillerimizin iş ve işlemlerini baştan sona etkileyebilecek herhangi bir duruma karşı önceden hazırlıklı olmayı esas almaktadır. Riskleri azaltma ilkesini benimseyerek müvekkillerimize güvenli bir yol haritası sunuyoruz. Bu proaktif yaklaşımımız, hukuki danışmanlık ve avukatlık alanındaki en kritik unsurlardan biridir. Müvekkillerimizin karşılaşabileceği olası sorunlara karşı önceden tedbir almak amacıyla geliştirdiğimiz bu yaklaşım, iş süreçlerini ve işlemlerini güçlendirmekte ve gelecekteki potansiyel sorunların önüne geçmektedir. Herhangi bir sorun ortaya çıkmadan önce gerekli bilgi ve belgeleri özenle temin ederek müvekkillerimizi koruma altına alıyoruz. Böylece istenmeyen durumlarla karşılaşmalarını önlüyoruz. Bu sayede, hukuki süreçleri yönetirken müvekkillerimize güvenilir ve önceden düşünülmüş lider bir destek sunuyoruz.