19.09.2022
GDPR ŞARTLARINI NEDEN SAĞLAMALIYIZ?

GDPR Şartlarını Neden Sağlamalıyız?

 Düzenlemesi AB tarafından yapılan ve tüketici veri gizliliğini düzenleme noktasında geniş kapsamlılık gösteren yönetmelik yalnızca AB vatandaşlarına değil dünya çapındaki işletmeleri gerçek ve tüzel kişilikleri kapsamaktadır. Bu anlamda faaliyet konusu ve alanı fark etmeksizin bir web sitesi işleten veya AB kaynaklı herhangi bir web sitesini ziyaret eden kişilerin GDPR genel standartlarından kolaylıkla etkileneceği ve sorumlu tutulacağı bilinmektedir. Komisyona göre kişisel veriler sınırı ihlal edilmeyecek ve kişi açık beyanı olmadan hiçbir veri paylaşım yapılmayacaktır.

GDPR standartlarına uyulmaması tespiti halinde gerekli para ve vergi yükümlülüğü getirilmekte ve uygunluğu proaktif şekilde teşvik etmek amaçlanmaktadır. Bu sebeple ziyaret ettiğiniz Web siteleri tabanlarının iyice araştırmak ve GDPR uyumluluğuna dikkat etmek son derece önemli olacaktır. Bir e-ticaret işletmecisi konumunda olan ve GDPR’ de genel kurallarını öğrenmek isteyen kişiler bu anlamda KVKK danışmanlığı almaları, genel kapsamları değerlendirmeleri gerekmektedir.

GDPR Kapsamında Kişisel Veriler Kullanıcı Tarafında Erişilebilir Olmalıdır

GDPR uyumluluk sürecinde gizlilik politikası, işletme genel yapısı ve iletişim bilgilerini açık bir şekilde beyan etmek gerekmektedir. Öte yandan kullanıcılardan talep ettiğiniz verileri topladığınız ve biriktirdiğiniz havuzu yine söz konusu şahısların kolaylıkla ulaşabileceği standartlarda yayınlamanız gerekecektir. Site üzerinden ürün incelemesi onay süreci ve resimli paylaşımlar ile de destekleyebileceğiniz web siteleri yine kullanıcı odaklı olmak zorundadır.

Kişisel verilerin taşıma esnasında kargo şirketiyle kişisel veri olarak nitelendirilen isim, soy isim ve adres bilgilerinin paylaşılması noktasında yine kişinin bilgilendirilmesi gerekecektir. Söz konusu süreçte herhangi bir sebeple kişilerin bilgilerini saklama sebebinizi belirtmeniz ve bu hususta kişinin onayını almanız gerekecektir. Aksi halde uyum sürecine dâhil edilmeyecek ve genel kapsamına riayet edilmemiş sayılacaksınız.

 Özellikle herhangi bir veriyi toplarken veya bu verileri işlerken müşterinin açık beyanı alınması ve günlük bir din kullanımı ile spesifik tanımları netleştirmek genel şart ve koşulları yasal bir süreç içerisinde yönetmek hem site ziyaretinin çok daha güvenlikli olmasını sağlayacak hem de GDPR kapsamında uyumluluk sürecinde etki edecektir.

Kişisel Verilere Saldırı Durumunda Alınması Gereken Önlemler Nelerdir?

 Kullanıcılardan gereklilik halinde talep edilen tüm velilere kişinin erişim hakkının olması gerekmektedir. Bu noktada kullanıcı, kişisel verilerini tekrardan talep etme durumunda mağdur edilmeyecek, çok daha güvenlikli bir platformda hizmet almaya devam edebilecektir.

Aynı şekilde kişisel verilerinin silinmesi talebinde bulunan kullanıcılar için de yasal süreç başlatarak verileri silme işlemini gerçekleştirmek gerekecektir.  Kişinin kişisel verilerine web siteleri üzerinden saldırıda bulunan ve çalınmış web siteleri için müşterilerin en geç 72 saat içerisinde bu durumdan haberdar edilmeleri ve sürecin derhal kontrol altına alınması şartı bulunmaktadır.

Aksi halde web site sahibi söz konusu kişisel veri ihlalinden sorumlu tutulacaktır. Ayrıca site veya e- ticaret sorumlusunun GDPR yetkililerini bu sızıntı işlemi hakkında bilgilendirme ve gerekli tüm önlemlerin alınmasını isteme hakkı bulunmaktadır. Bu süreci çok daha doğru ve güvenlikli atlatmayı sağlayacaktır.

GDPR-KVKK Ayrımı

GDPR, AB genel veri koruma esası üzerine kurulu iken KVKK hizmeti ise kişisel verileri koruma üzerine temellendirilmiştir.  GDPR daha kapsamlı ve daha geniş sınırları ile KVKK’ dan kolaylıkla ayrıştırılmaktadır. Çok daha geniş bir alanda etki gösteren GPDR, sınırları içerisinde olan olmayan tüm vatandaşları kapsar niteliktedir.

Bunun yanında KVKK kişisel verilerin işlenmesi, toplanması ve en nihayetinde kişi talebi doğrultusunda silinmesi yönünde VERBİS kanalı ile de faaliyet gösterirken GDPR, veri kontrol sistemi kapsamında hesap verilebilirlik ilkesini de benimseyecek doğrultuda tüm prensiplerden birinci dereceden sorumlu tutulmaktadır.